ŁADOWANIE
image description
WDROŻENIE RODO W URZĘDZIE
Jak prawidłowo się przygotować i uniknąć wysokich kar pieniężnychNa szkoleniu dowiedzą się Państwo m.in.:

Jak krok po kroku przygotować się do wdrożenia RODO w wydziałach sektora publicznego.

Jaka będzie skuteczność zgód zebranych przed 25 maja 2018 r. na przetwarzanie danych internetowych zarządzanych przez podmioty publiczne.

Kiedy i w jakich sytuacjach pozyskane dane petenta podlegają ochronie.

Które dane, kiedy i gdzie wysyłać po wejściu w życie RODO.

Przy zastosowaniu jakich narzędzi zabezpieczyć dane osobowe przetwarzane w ramach systemów informatycznych.

Inspektor Ochrony Danych – zakres zadań i odpowiedzialności przed wejściem rozporządzenia i po jego implementacji (podział zadań w strukturze organizacyjnej urzędu - zestawienie).

Jakie sankcje dyscyplinarne, karne oraz cywilnoprawne grożą urzędnikowi za niedostateczną ochronę pozyskanych danych. Jak ich uniknąć.

Jakie dane mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym.

Jak będzie wyglądał obowiązek informacyjny w świetle KPA.

Na co należy zwrócić uwagę pozyskując dane w procesie rekrutacji.

Jakie dane osobowe pracownika można żądać po wejściu w życie RODO.

Jakie nowe regulacje przewiduje projekt ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie monitoringu miejsca pracy.

Co należy dokumentować i na co mieć procedury?

% Praktyka

95

% Krok po kroku

60

% Realne założenia projektów

70

Dla kogo?


Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników instytucji publicznych, którzy w swojej codziennej pracy zarządzają danymi pozyskanymi w ramach działań urzędu, a także Inspektorów Ochrony Danych, wójtów, burmistrzów, starostów i innych osób odpowiedzialnych za właściwe przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.